Crowley och Stena RoRo assisterar United States Maritime Administration (MARAD) vid inköp av fartyg till Ready Reserve Force (RRF)

 Rederiet Crowley Maritime Corporations har vunnit en upphandling gällande ett flerårigt projekt, Vessel Acquisition Management, som omfattar tjänster kring U.S. Maritime Administrations (MARAD) inköp av fartyg. Stena RoRo ingår i Crowleys projektteam tillsammans med Serco och LCE (Life Cycle Engineering). 

 

Ready Reserve Force, som är en del av MARAD,  har i dagsläget 41 fartyg varav 33 av typen Deep Sea roro. Målsättningen med inköpen av nya fartyg, inom ramen för projektet, är att föryngra flottan och öka driftsäkerheten, samt tillgängligheten.

Stena RoRo ska, med sin expertis på området, bistå i processen att välja nya fartyg. Stena RoRo kommer också att ha rollen som mäklare inom projektet, samt stötta Crowley och MARAD vid avtalsskrivning när man funnit de fartyg som uppfyller MARADs specifika krav.

”Vi ser fram emot att samarbeta med Crowley och MARAD och att bidra med både vår kännedom om marknaden och med vårt globala nätverk inom RoRo-segmentet. Dessutom kommer vår erfarenhet och tekniska kompetens att stärka samarbetet med övriga parter i projektet och skapa ytterligare värde”, säger Ambjörn Fröjd, Commercial Project Manager,  Stena RoRo.

”Projektet innebär ännu en milstolpe i vårt samarbete med Crowley, ett samarbete som har pågått sedan tidigt 80-tal”, säger Per Westling, VD, Stena RoRo.

”I Stena RoRo har vi en partner med både affärsmässig, operationell och teknisk erfarenhet samt kompetens av högsta klass när det gäller de relevanta globala marknaderna. Ett utmärkt komplement till Crowleys stora kunskap om US MARADs krav,” säger Mike Golonka, Government Ship Management hos Crowley Solutions.

Foton:

  1. MARAD, Ready Reserve Force fartyg
  2. Stena Forecaster

Länk till pressmeddelande från Crowley (på engelska):
https://www.crowley.com/news-and-media/press-releases/marad-vam-contract/

För mer information, vänligen kontakta
Per Westling, VD Stena RoRo AB
Tel: +46 31 855154; +46 704 85 51 54
E-post: per.westling@stena.com

Sedan 1977leder Stena RoRo utvecklingen av nya marina RoRo-, last- och passagerarkoncept. Våra produkter består av specialbyggda, såväl som standardiserade RoRo och RoPax fartyg. Bolaget hyr ut ett femtontal fartyg till operatörer världen över, både andra Stenabolag och tredje part. Stena RoRo specialiserar sig framför allt på att använda sin tekniska kompetens till design och produktion av nya fartyg och konvertering av existerande fartyg för att kunna leverera skräddarsydda transportlösningar till sina kunder. Det kallar vi “Stenability”. Sedan 2013 ansvarar vi för design och färdigställande av Mercy Ships nya sjukhusfartyg Global Mercy – världens största civila sjukhusfartyg.
www.stenaroro.com

Mer information om Crowley Maritime Corporation’s Solutionswww.crowley.com