Nybyggnationen av Stena E-Flexer fortskrider i Kina med kölsträckning och sjösättning

Mellan år 2016 – 2018 har Stena RoRo lagt order på åtta fartyg i Stena E-Flexer klassen hos det kinesiska varvet AVIC Weihai Shipyard. Byggnationen fortlöper enligt plan och igår den 16 januari ägde två ceremonier rum på varvet – sjösättning av den första E-Flexern och kölsträckning av det tredje fartyget i serien. Gäster från när och fjärran hade samlats i ett kylslaget men soligt Weihai för att övervara de högtidliga ceremonierna.


Den första E-Flexern, som får namnet Stena Estrid, sjösattes igår.

Fr v Per Westling, VD Stena RoRo, Niclas Mårtensson, VD 
Stena Line, Christophe Mathieu, CEO Brittany Ferries.

Stena RoRo, som leder nybyggnationen var på plats i Kina för att delta i ceremonierna och så här kommenterar VD Per Westling det pågående arbetet: ”Vi är mycket nöjda med det goda samarbetet med AVIC-varvet, som innefattar såväl utveckling som produktion av E-Flexer-serien. Vi har från våra kunders sida höga krav på anpassning och flexibilitet, något som varvet har lyckats tillgodose på ett bra sätt och dessutom med generellt mycket god kvalitet ”.


Fr v Per Westling, VD Stena RoRo och Sun Yan, 
varvschef AVIC Weihai Shipyard.

Stena Line kommer operera totalt fem E-Flexer varav två av en förlängd design. Det första fartyget – som nu sjösattes - kommer att gå i trafik mellan Holyhead och Dublin, medan de två nästa kommer att trafikera linjen Belfast och Liverpool. 

10-åriga charteravtal har tecknats med Brittany Ferries för två fartyg, varav det första kölsträcktes under gårdagen.Båda kommer att komplettera bolagets nuvarande flotta med frakt- och passagerarfartyg, som går mellan Portsmouth i Storbritannien och Bilbao och Santander i Spanien. 

Även DFDS har tecknat 10-årigt charteravtal för en E-Flexer, som för deras del kommer att användas för trafik i engelska kanalen.

Fyra av de åtta nu beställda fartygen är under konstruktion samtidigt och ceremonierna, som ägde rum igår utgör båda viktiga milstolpar i processen. Kölsträckningen är startskottet för konstruktionsfasen där skrov och de exteriöra delarna sätts på plats. Ceremoniellt innebär kölsträckningen att några mynt traditionsenligt läggs under kölen som en önskan om lycka och välgång under kommande seglatser. 

Bakgrundsfakta
2016 placerade Stena RoRo en order på fyraRoPax fartyg med en option, som nu utnyttjats, att utöka med ytterligare fyra fartyg. E-Flexer modellen, som bygger vidare på Stena Lines framgångsrika affärsmodell att kombinera frakt och passagerare kommer i grundutförande att vara 50 procent större än dagens standardfärjor av RoPax-modell. De kommer att vara i framkant vad gäller hållbarhet och sätta en ny standard när det gäller utsläpp, kostnads- och energieffektivitet samt prestanda.

Specifikation av E-Flexer-ordern:

  1. Stena Line (i trafik mellan Holyhead och Dublin i början av 2020)
  2. Stena Line (i trafik mellan Belfast och Liverpool under 2020)
  3. Brittany Ferries (10-årigt charteravtal för trafik mellan Portsmouth i Storbritannien och Bilbao och Santander i Spanien)
  4. Stena Line (i trafik mellan Belfast och Liverpool under 2021)
  5. DFDS (10-årigt charterkontrakt för trafik i engelska kanalen)
  6. Brittany Ferries med LNG-drift (10-årigt charteravtal för trafik mellan Portsmouth i Storbritannien och Bilbao och Santander i Spanien)
  7. Stena Line (större design, leverans 2022)
  8. Stena Line (större design, leverans 2022)

Fakta Stena E-Flexer
Längd: 214,5 m
Djup: 6,4 m
Bredd: 27,8 m
Kapacitet: 3100 längdmeter + 120 bilar, 1 000 passagerare (inkl besättning), 175 hytter 

Fakta E-Flexer (större design)
Längd: 239,7 m
Djup: 6,4 m
Bredd: 27,8 m
Kapacitet: 3 600 längdmeter + 200 bilar,1 200 passagerare (inkl besättning), 263 hytter

För mer information, vänligen kontakta:
Per Westling, VD Stena RoRo AB
Tel: +46 31 855154
E-post: per.westling@stena.com

Sedan 1977leder Stena RoRo utvecklingen av nya marina RoRo-, last- och passagerarkoncept. Våra produkter består av specialbyggda, såväl som standardiserade RoRo och RoPax fartyg. Bolaget hyr ut ett tjugotal fartyg till operatörer världen över, både andra Stenabolag och tredjepart. Stena RoRo specialiserar sig framför allt på att använda sin tekniska kompetens till design och konvertering av existerande fartyg för att kunna leverera skräddarsydda transportlösningar till sina kunder. Det kallar vi ”Stenability”.
www.stenaroro.com