Sjukhusfartyget Global Mercy har genomfört provtur till havs

Stena RoRo projektleder byggnationen av Global Mercy™, världens största civila sjukhusfartyg. Efter flera års byggnation på varvet Tianjin Xingang i norra Kina har nu det avslutande testet, den officiella provturen, genomförts med gott resultat. Till sommaren blir det leverans från varvet och sedan går jungfruresan till Antwerpen i Belgien där delar av besättningen ansluter och den medicinska utrustningen kompletteras. Därefter blir det ett besök i Rotterdam och sedan är Global Mercy™ redo för sitt första viktiga uppdrag i västra Afrika.


Stena RoRo bygger Global Mercy på uppdrag av den internationella välgörenhetsorganisationen Mercy Ships, som erbjuder gratis, livsförvandlande sjukvård till människor i några av världens fattigaste länder. Projektet inleddes år 2013 och Stena RoRo ansvarar för design, kontrakt och genomförande. Byggnationen är unik i sitt slag och ställer stora och specifika krav på såväl utformning som layout beroende på de särskilda behov som sjukhusverksamheten medför. Ombord finns operations- och sjukhussalar och allt som behövs för både inneliggande patienter och de som arbetar ombord, inklusive skolor och förskolor för arbetande volontärers barn.

Testas till havs
Provturen, som Global Mercy just genomgått  innebär att fartygets system och funktioner, såsom motorprestanda och bränsleförbrukning, navigations- och radioutrustning, manövrerbarhet och säkerhetssystem, testas under flera dagar ute till havs.

"Sjukhusverksamheten som ska bedrivas på Global Mercy innebär utökade krav på till exempel god ventilation och minimering av vibrationer. Detta kontrollerades också och hon fick godkänt på alla punkter”, säger Per Westling, vd för Stena RoRo.Globalt projekt under svensk ledning
Global Mercy är ett globalt samarbetsprojekt med deltagande av en mängd underleverantörer från hela världen. Svenska Stena RoRo projektleder, design levereras av finska Deltamarin, en fransk skeppsmäklare Barry Rogliano Salles, (BRS Group), bistod i kontraktsskrivningen och hon byggs vid varvet Tianjin Xingang i norra Kina. Fartyget, som är klassificerat av Lloyd´s Register i Storbritannien, kommer att segla under maltesisk flagg och tjänstgöra i Afrika.

Stena RoRo har utgått från ett koncept för passagerar- och fraktfartyg för internationella resor i den så kallade RoPax-klassen. Konceptet har modifierats till ett rent passagerarfartyg med sjukhusverksamhet. Global Mercy kommer att ha sex operationssalar, 200 sjukhussängar, laboratorium, patientmottagning och ögon- och tandvårdskliniker. Totalt kommer hon att kunna hysa 950 personer varav 641 utgör besättning.

”Vi har sedan några år varit ett team på upp till 16 personer, som varit stationerade på varvet Tianjin Xingang. Teamet har blandade nationaliteter och en del av jobbet har varit att jämka mellan de olika kulturerna. En viktig uppgift har varit att övervaka att fartyget byggs enligt specifikationen. För det här varvet är det första gången man bygger den här typen av fartyg, som kan jämföras med ett kryssningsfartyg. Vi har jobbat hårt med att upprätthålla standarden, något som gått väldigt bra och vi är mycket nöjda med samarbetet med varvet”, säger projektledare och sitemanager Rikard Olsson, som i stort sett sedan 2016 varit på plats med sin familj vid varvet i Kina.

Förutom att ge gratis sjuk- och tandvård bidrar Mercy Ships till uppbyggnad av den lokala infrastrukturen för vård genom att utbilda lokal vårdpersonal. Därför utrustas Global Mercy också med förstklassiga utbildningsfaciliteter inklusive utrustning för VR-användning och annan simulering av vård och metoder som fungerar i miljöer med begränsade resurser.

Global Mercy är ett speciellt projekt som vi är stolta över att vara en del av. Mercy Ships gör ett fantastiskt arbete och med det nya fartyget blir deras kapacitet att ge vård till många utsatta människor mer än dubbelt så stor”, säger Per Westling som 2017 själv besökte systerfartyget Africa Mercy, då stationerat i Madagaskar.

Till sommaren levereras Global Mercy från varvet. Jungfruresan går till Antwerpen i Belgien där delar av besättningen ansluter och den sista medicinska utrustningen installeras, vilket tar några månader. Därefter väntar två veckor i Rotterdam i Nederländerna där fartyget under festliga former ska visas upp för sponsorer, potentiella volontärer och andra intresserade.

Stor skillnad för många människor
Under 2022 beräknas Global Mercy anlöpa Senegal för sin första insats. Då med fler än sexhundra volontärer från hela världen med en mängd yrkeskategorier ombord, som alla gör verksamheten möjlig genom att bidra med sin kompetens och sin tid.

Mer än 93 procent av befolkningen i länderna söder om Sahara saknar tillgång till säker kirurgisk vård*. Redan mycket bräckliga vårdsystem riskerar att försämras ytterligare av coronapandemin och behoven av basal men livsviktig vård är större än någonsin i många fattiga länder. Global Mercy kommer att göra stor skillnad för många människor i södra och västra Afrika.

*Enligt Lancet Global Surgery 2030 Report


Fakta Global Mercy:
Längd: 174 meter
Bredd: 28,6 meter
Djup: 6,15 meter
Brutto: 37 000 ton
Dödvikt: 4 500 ton
Totalyta: 30 000 kvadratmeter

För mer information om Stena RoRo / Global Mercy www.stenaroro.com


Länk till intervju med VD Per Westling, Stena RoRo, lång version https://vimeo.com/546015410

Länk till intervju med VD Per Westling, Stena RoRo, kort version https://vimeo.com/546010008

Mercy Ships B'roll of the sea trial here: https://vimeo.com/540774984/cfccb272e9 

General Mercy Ships B'roll here: mercyships.box.com/generalbroll


För mer info om www.mercyships.se

Foto:  (Stena RoRo)

  1. Global Mercy under sea trial
  2. Tandläkarklinik, Global Mercy
  3. Familjehytt, Global Mercy
  4. Plats team i Tianjin, China

För mer information, vänligen kontakta

Per Westling, VD Stena RoRo AB
Tel: +46 31 855154; +46 704 85 51 54
E-post: per.westling@stena.com

Sedan 1977leder Stena RoRo utvecklingen av nya marina RoRo-, last- och passagerarkoncept. Våra produkter består av specialbyggda, såväl som standardiserade RoRo och RoPax fartyg. Bolaget hyr ut ett femtontal fartyg till operatörer världen över, både andra Stenabolag och tredje part. Stena RoRo specialiserar sig framför allt på att använda sin tekniska kompetens till design och produktion av nya fartyg och konvertering av existerande fartyg för att kunna leverera skräddarsydda transportlösningar till sina kunder. Det kallar vi “Stenability”. Sedan 2013 ansvarar vi för design och färdigställande av Mercy Ships nya sjukhusfartyg Global Mercy - världens största civila sjukhusfartyg.
www.stenaroro.com


Om Mercy Ships
Mercy Ships ger, via sina sjukhusfartyg, gratis högklassig sjukvård, uppbyggnad av sjukvårdskapacitet och hållbar utveckling till dem med minst resurser. Mercy Ships grundades av Don och Deyon Stephens 1978 och har sedan dess arbetat i fler än 55 utvecklingsländer, bidragit med vård och utveckling till ett värde av över 17 miljarder kronor och behandlat fler än 2,8 miljoner människor. Besättningen på fartygen utgörs av cirka 1 200 volontärer per år från fler än 60 länder. De är kirurger, tandläkare, sjuksköterskor, vårdutbildare, lärare, kockar, sjömän, ingenjörer och jordbruksexperter som ger av sin tid och kompetens. Med kontor i 16 länder och ett afrikanskt center strävar Mercy Ships efter att göra skillnad för individer och bistå nationer.
www.mercyships.se