Stena RoRo bistår när MARAD köper två fartyg till Ready Reserve Force (RRF)

MARAD (United States Maritime Administration) har ingått avtal om köp av två fartyg. Crowley har rollen som ”vessel aquisition manager” (ansvariga för genomförandet av affären) och Stena RoRo ingår i Crowleys projektteam i sjöfarts- och logistikföretagets uppdrag för MARAD. Stena RoRo medverkar som marknadsexperter och mäklare samt med stöd vid avtalsskrivning.

MARAD köper två fartyg av American Roll-On Roll-Off Carrier Group (ARC). Fartygen ska ingå i RRF-flottan. Fler fartygsköp väntas följa då flottan är i behov av föryngring.

Stena RoRo ingår i det projektteam som Crowley skapat för uppdraget för MARAD. Stena RoRo bistår i processen att finna och välja nya fartyg, är mäklare samt stöttar parterna vid avtalsskrivning i samband med köp av fartyg.

Stena RoRo har lång erfarenhet av och stor kännedom om de globala marknader som är relevanta för MARADs mycket specifika krav.

”Vi gläds åt att bistå MARAD i arbetet med att stärka RRF-flottan och ser fram emot att få medverka till fler fartygsköp inom ramen för det här samarbetet”, säger Ambjörn Fröjd, Commercial Project Manager, Stena RoRo.

Fartygen som MARAD avtalat om att köpa av ARC är M/V Freedom och M/V Honor. RRF är en del av MARAD och har sedan tidigare ett 40-tal fartyg.

För mer information, vänligen kontakta
Per Westling, VD Stena RoRo AB
Tel: +46 31 855154; +46 704 85 51 54
E-post: per.westling@stena.com

Sedan 1977leder Stena RoRo utvecklingen av nya marina RoRo-, last- och passagerarkoncept. Våra produkter består av specialbyggda, såväl som standardiserade RoRo och RoPax fartyg. Bolaget hyr ut ett femtontal fartyg till operatörer världen över, både andra Stenabolag och tredje part. Stena RoRo specialiserar sig framför allt på att använda sin tekniska kompetens till design och produktion av nya fartyg och konvertering av existerande fartyg för att kunna leverera skräddarsydda transportlösningar till sina kunder. Det kallar vi “Stenability”. Sedan 2013 ansvarar vi för design och färdigställande av Mercy Ships nya sjukhusfartyg Global Mercy – världens största civila sjukhusfartyg och som levererades under 2021. www.stenaroro.com

Mer information om Crowley Maritime Corporation’s Solutionswww.crowley.com
MSP: Maritime Security Program (MSP) | MARAD (dot.gov).
ARC Shipping : ARCshipping.com

Foto: M/V Honor vid kaj I Norfolk