Stena RoRo har tagit leverans av förlängda fartyget Stena Scandica från varvet i Turkiet

I augusti 2020 startade Stena RoRo en unik fartygskonvertering av RoPax-fartyget Stena Scandica (tidigare Stena Lagan) och har ansvarat för design och genomförande av projektet. Fartyget delades på mitten och en ny 36 meter lång mittsektion installerades. Därmed ökade fraktkapaciteten med 30 procent. Efter en ceremoni har nu fartyget levererats från varvet Sedef i Tuzla utanför Istanbul. Fartyget kommer efter en 10-dagars jungfrufärd att från och med början av juli gå i trafik för Stena Line på rutten mellan Nynäshamn och Ventspils i Lettland.Modernisering och ökad kapacitet
Den omfattande ombyggnationen ökar både fartygens last- och passagerarkapacitet. Den 36 meter långa mittsektionen ger fartyget en ny totallängd på 222 meter och en lastkapacitet på 2875 lastmeter, vilket innebär en ökning av fraktkapaciteten med 30 procent. Ombyggnationen innebär också att antalet hytter ökar med 80 till totalt 202. Fartygsinteriören har moderniserats och utökats med såväl nya butiker, som passagerar-lounger och ett nytt soldäck akterut. Passagerarkapaciteten blir nu 970 passagerare.

”Förlängning av ett fartyg är ett kostnadseffektivt sätt att öka fraktkapaciteten, samtidigt som det ges plats för fler passagerare. Ny inredning och modern teknik har dessutom medfört uppgraderat passagerarkoncept, effektivare drift och minskade utsläpp per fraktenhet”, kommenterar Per Westling, VD Stena RoRo.


Modifiering med en ny öppningsbar bogsektion för s k ”drive-through” har gjorts för effektiv genomkörande lastning och lossning. Detta tillsammans med internramper i båda riktningarna innebär effektivare lastning och lossning på två nivåer. Andra installationer som har gjorts är extra bogpropellkapacitet för att förenkla manövreringen samt installation av hybridscrubbers för avgasrening och ett nytt reningssystem för ballastvattnet för minskning av fartygets miljöpåverkan.

Systerfartyget Stena Baltica (tidigare Stena Mersey) genomgår samma omfattande ombyggnation och kommer att levereras under hösten. De båda fartygen är byggda år 2005 och har tidigare seglat på Stena Lines linje mellan Belfast och Birkenhead. Nu kommer de istället bli en del av Stena Lines expansion på Östersjön.

”Leveransen av Stena Scandica är en viktig milstolpe i Stena Lines pågående expansion på Östersjön och med det nya fartyget kan vi fortsätta växa tillsammans med våra kunder. Under året sjösätter vi nya fartyg på båda linjerna från Lettland kapaciteten på Nynäshamn-Ventspils med 30 % och Travemünde-Liepaja med 40 %”, säger Niclas Mårtensson, VD Stena Line.

Ombyggnationen inkluderar

 • 36 meters förlängning (total ny längd 222 meter)
 • 30 procent ökad fraktkapacitet (totalt 2875 längdmeter)
 • 80 nya hytter till totalt 202
 • Utökad personbilskapacitet med 100 bilar
 • Ny bogsektion med bogdörrar och ramp
 • Rak genomkörning på två nivåer (”drive through”)
 • Nya internramper
 • Installation av avgasrening, så kallade hybridscrubbers
 • Flapp-roder för bättre manövreringsförmåga
 • Tre bogpropellrar (mot tidigare två)
 • Nytt reningssystem för ballastvatten
 • Moderniserade passagerarutrymmen
 • Ny butik
 • Nya passagerar-lounger med bl a vilstolar
 • Nytt soldäck

Fartygsfakta
Namn: Stena Scandica och Stena Baltica
Byggda: År 2005 vid skeppsvarvet Cantiere Navale Visentini
Modifierade/förlängda: År 2021 vid varvet Sedef i Tuzla, Turkiet
Längd: 222 meter
Passagerarkapacitet: 970
Fraktkapacitet: 2 875 längdmeter + separat bildäck
Hyttkapacitet: 202

För mer information:

Per Westling, VD Stena RoRo AB
Tel: +46 31 855154
E-post: per.westling@stena.com                         

Stena Line Press Office
Tel: +46 (0) 704 85 85 32
E-post: press@stenaline.com

Sedan 1977leder Stena RoRo utvecklingen av nya marina RoRo-, last- och passagerarkoncept. Våra produkter består av specialbyggda, såväl som standardiserade RoRo och RoPax fartyg. Bolaget hyr ut ett femtontal fartyg till operatörer världen över, både andra Stenabolag och tredje part. Stena RoRo specialiserar sig framför allt på att använda sin tekniska kompetens till design och produktion av nya fartyg och konvertering av existerande fartyg för att kunna leverera skräddarsydda transportlösningar till sina kunder. Det kallar vi “Stenability”. Sedan 2013 ansvarar vi för design och färdigställande av Mercy Ships nya sjukhusfartyg Global Mercy - världens största civila sjukhusfartyg.
www.stenaroro.com


Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 37 fartyg och 17 linjer i norra Europa. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg.
Stena RoRo och Stena Line är en del av Stena AB-koncernen som har 15 700 anställda och en årlig omsättning på cirka 37 miljarder kronor.
www.stenaline.com