Stena RoRo lägger order på ytterligare nybyggnation och tecknar 10-årigt charteravtal med Brittany Ferries

Det nu beställda fartyget, som byggs för LNG-drift är det sjätte i den s k Stena E-Flexer RoPax-klassen utvecklad av Stena RoRo och leverans beräknas ske under hösten 2021. Stena RoRo har ytterligare två optioner tillgängliga hos det kinesiska varvet AVIC International. Samtidigt har nu ett 10-årigt charteravtal av nybyggnationen tecknats med det franska färjerederiet Brittany Ferries.

Fartyget kommer tillsammans med ytterligare ett fartyg i E-Flexer-serien, som beställdes i vintras att komplettera Brittany Ferries nuvarande flotta med frakt- och passagerarfartyg som går mellan Portsmouth i Storbritannien och Bilbao och Santander i Spanien. De nya färjorna har en kapacitet på 3 100 längdmeter och tar upp till 1 000 passagerare.

2016 placerade Stena RoRo en order på fyra stora RoPax fartyg hos AVIC International med option att utöka ordern med ytterligare fyra fartyg. Det nu beställda fartyget är nummer sex i serien och utrustas till skillnad från de övriga med LNG-drift. Nyligen tecknades även ett 10-årigt charterkontrakt med det danska rederiet DFDS för ett fartyg i serien avsett för trafik i Engelska kanalen. De övriga tre fartygen kommer att opereras av Stena Line på Irländska sjön.

”De här fartygen är designade för att svara upp mot våra kunders högt ställda krav på såväl operationell effektivitet som miljö. Stena E-Flexer klassen är designad med högsta flexibilitet vad gäller framtida bränslen och Brittany Ferries har i detta fartyg valt att installera LNG-drift, säger Per Westling, VD Stena RoRo AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Westling, VD Stena RoRo AB
Tel: +46 31 855154
E-post: per.westling@stena.com

Sedan 1977 leder Stena RoRo utvecklingen av nya marina RoRo-, last- och passagerarkoncept. Våra produkter består av specialbyggda, såväl som standardiserade RoRo och RoPax fartyg. Bolaget hyr ut ett tjugotal fartyg till operatörer världen över, både andra Stenabolag och tredjepart. Stena RoRo specialiserar sig framför allt på att använda sin tekniska kompetens till design och konvertering av existerande fartyg för att kunna leverera skräddarsydda transportlösningar till sina kunder. Det kallar vi ”Stenability”.
www.stenaroro.com