Stena RoRo tecknar avtal om nybyggnation för långtidscharter till DFDS

Det nu beställda fartyget är det femte i den s k Stena E-Flexer RoPax-klassen och Stena RoRo har ytterligare tre optioner tillgängliga för leverans år 2021 och framåt. Samtidigt har ett 10-årigt charteravtal av nybyggnationen tecknats med DFDS. Den nya färjan kommer att trafikera Engelska kanalen mellan Dover och Calais. Med en kapacitet på 3 100 längdmeter och en möjlighet att ta upp till 1 000 passagerare kommer färjan att bli DFDS största på kanalen. Den är utvecklad utifrån högt ställda krav på effektivitet och miljö, samt med 25 procents förväntad lägre bränsleförbrukning jämfört med dagens färjor.

2016 placerade Stena RoRo en order på fyra stora RoPax fartyg hos det kinesiska varvet AVIC International med option att utöka ordern med fyra ytterligare fartyg. Det nu beställda fartyget är nummer fem i serien.

”Fartygets design kommer att utarbetas i tätt samarbete med DFDS. Den här affären är ett bra exempel på hur vi arbetar såsom den största och mest välkända tonnage leverantören inom RoPax-segmentet,” säger Per Westling, VD Stena RoRo.

Beställningen är en del i DFDS pågående förnyelse av sin flotta och kommer att ersätta ett av de sex fartyg som nu korsar Engelska kanalen.

”De här fartygen har designats inte bara utifrån högsta standard vad gäller teknik och miljöprestation, men också med en hög grad av flexibilitet. Detta möjliggör att designen kan justeras för att uppfylla våra kunders specifika behov. Som leverantör är vi mycket glada och stolta över att DFDS anförtror oss uppdraget att utveckla det här högeffektiva fartyget, som skall operera i deras mycket intensiva trafik på Engelska kanalen,” säger Per Westling.

”Förutom den här ordern har vi nyligen avslutat en liknande affär med det franska färjerederiet Brittany Ferries. De tre övriga fartygen kommer att opereras av Stena Line på Irländska sjön,” avslutar Per Westling.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Westling, VD Stena RoRo AB
Tel: +46 31 855154
E-post: per.westling@stena.com

Sedan 1977 leder Stena RoRo utvecklingen av nya marina RoRo-, last- och passagerarkoncept. Våra produkter består av specialbyggda, såväl som standardiserade RoRo och RoPax fartyg. Bolaget hyr ut ett tjugotal fartyg till operatörer världen över, både andra Stenabolag och tredjepart. Stena RoRo specialiserar sig framför allt på att använda sin tekniska kompetens till design och konvertering av existerande fartyg för att kunna leverera skräddarsydda transportlösningar till sina kunder. Det kallar vi ”Stenability”.
www.stenaroro.com