Stena RoRo´s femte E-Flexer RoPax sjösatt i Kina – har unik design och blir längsta färjan på Engelska kanalen

Fartyget Côte d’Opale är det femte i Stena E-Flexer RoPax-klassen. Stena RoRo har tecknat ett långt charteravtal med DFDS som varit mycket involverade i fartygets unika design. När hon sätts i drift nästa sommar blir Côte d’Opale med sina 214 meter den längsta färjan som trafikerar Engelska kanalen.

Stena RoRo har hittills beställt nio storaRoPax-fartyg av E-Flexer-typen av det kinesiska varvet CMI Jinling (Weihai) och har option på ytterligare två. Côte d’Opale ska trafikera rutten Dover – Calais och skiljer sig från övriga E-Flexerfartyg genom att hon saknar hytter. I stället blir det extra stora ytor för aktiviteter och bekvämlighet för passagerarna. Förstäven är särskilt utformad för att passa kaj-anläggningarna i de båda hamnarna och dessutom är hon utrustad med en tredje bogpropeller för att underlätta vid de många dagliga manövrarna i hamn.

”Côte d’Opale är ett bra exempel på de här fartygens höga grad av flexibilitet. Vi  har fokus på att anpassa designen efter våra kunders specifika önskemål. Förutom långtgående krav på miljöaspekter och teknik är flexibiliteten en av utgångspunkterna för E-Flexer RoPax-klassen,” säger Per Westling, VD Stena RoRo.  

Nu när Côte d’Opale är sjösatt vidtar arbetet med att skapa miljön ombord och installera system och utrustning. Färjan tas i bruk direkt efter leverans som planeras till den 30 juni 2021.

Bakgrundsfakta Stena E-Flexer
Fartygstypen Stena E-Flexer kombinerar frakt och passagerare och är i grundutförande väsentligt större än dagens standardfärjor av RoPax-typ. Stena E-Flexer serien ligger i framkant vad gäller hållbarhet och sätter en ny standard avseende utsläpp, kostnads- och energieffektivitet, liksom prestanda.

Fakta Côte d’Opale
Längd: 214,5 
Djup 6,4 m
Bredd: 27,8 m
Kapacitet: 3 100 längdmeter + 120 bilar, 1 000 passagerare

Specifikation av Stena E-Flexer-ordern på  CMI Jinling (Weihai), Kina:

  1. Stena Line (i trafik mellan Holyhead och Dublin i början av 2020)
  2. Stena Line (i trafik mellan Belfast och Liverpool under 2020)
  3. Brittany Ferries (långt charteravtal för trafik mellanStorbritannien och  Spanien)
  4. Stena Line (i trafik mellan Belfast och Liverpool under 2021)
  5. DFDS (långt charterkontrakt för trafik i engelska kanalen)
  6. Brittany Ferries med LNG-drift (långt charteravtal för trafik mellan Storbritannien och Spanien)
  7. Stena Line (förlängd version , leverans 2022)
  8. Stena Line (förlängd version, leverans 2022)
  9. Brittany Ferries med LNG-drift (långt charteravtal, leverans 2023)

För mer information, v.v. kontakta
Per Westling, VD Stena RoRo AB

Tel: +46 31 855154
E-post: per.westling@stena.com

Sedan 1977leder Stena RoRo utvecklingen av nya marina RoRo-, last- och passagerarkoncept. Våra produkter består av specialbyggda, såväl som standardiserade RoRo och RoPax fartyg. Bolaget hyr ut ett femtontal fartyg till operatörer världen över, både andra Stenabolag och tredje part. Stena RoRo specialiserar sig framför allt på att använda sin tekniska kompetens till design och konvertering av existerande fartyg för att kunna leverera skräddarsydda transportlösningar till sina kunder. Det kallar vi “Stenability”. www.stenaroro.com